Podstawowe informacje

Nazwa: Rzeczpospolita Polska

Określana również mianem III Rzeczypospolitej, co odnosi się do kontynuacji niezależnego państwa polskiego sprzed rozbiorów i okresu międzywojennego (II Rzeczpospolita). Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945-1989) jest w tym kontekście uważana za państwo pozbawione suwerenności i pozostające pod kontrolą ZSRR, dlatego nie wliczono go do numeracji.

                                          

Istnieją dwa znaczenia terminu „Rzeczpospolita”: jako republika i jako federacja, wspólnota. To pierwsze znaczenie odnosi się do państwa polskiego w latach 1918-1945 i od 1989 r. To drugie dotyczy okresu XVI – XVIII w., gdy Polska była monarchią elekcyjną z elementami republiki, tworząc przy tym federację z Litwą.

Powstanie:  12 grudnia 1989.

Tego dnia Sejm uchwalił nazwę „Rzeczpospolita Polska” i godło w formie orła z koroną.

Symbole

flaga: prostokąt o proporcjach 8:5, utworzony z dwóch poprzecznych pasówjednakowej szerokości w kolorze białym (góra) i czerwonym (dół).

Godło: biały orzeł z koroną na czerwonym tle, z głową zwróconą w prawą stronę i z rozwiniętymi skrzydłami; korona, dziób i szpony są złote. Z polskim godłem wiąże się legenda, że ma ono związek z ujrzeniem orlego gniazda przez legendarnego założyciela kraju Lecha. Kiedy zobaczył ptaka na czerwonym tle wschodzącego słońca, promienie podświetliły go w ten sposób, że pozłociły go i wybieliły mu pióra. Zachwycony tym widokiem Lech postanowił osiedlić się w tym miejscu i przyjąć orła za swoje godło. Według mniej romantycznej wersji orła zapożyczono od imperium rzymskiego, jak to uczyniło wiele innych krajów europejskich.

 Hymn: Mazurek Dąbrowskiego, od 26.02.1927.

Oryginalnie była to pieśń Legionów Polskich we Włoszech, stworzonych przez generała Henryka Dąbrowskiego. Pieśń powstała w dniach 16-19 czerwca 1797 r. do słów wiersza Józefa Wybickiego i melodii ludowego mazurka. Jej treść wyraża nadzieję na odzyskanie niepodległości u boku Bonapartego, który „dał Polakom przykład, jak zwyciężać”, ale odnosi się także do zwycięskich bitew hetmana Stefana Czarnieckiego i generała Tadeusza Kościuszki.

System polityczny: demokratyczna republika parlamentarna z premierem jako szefem rządu i prezydentem jako głową państwa.

Organy władzy:

  • ustawodawcza: Sejm i Senat (parlament dwuizbowy).
  • wykonawcza: Rada Ministrów i prezydent,
  • sądownicza: sądy i trybunały.

Sejm, ul. Wiejska

Zgodnie z Konstytucją RP, uchwaloną 2 kwietnia 1997 r., Polska rządzona jest według zasad demokratycznego państwa prawnego, niezależności i suwerenności państwa, podziału władzy, pluralizmu, legalizmu, społecznej gospodarki rynkowej i poszanowania godności ludzkiej.

Stolica: Warszawa

 Pałac Prezydencki, Krakowskie Przedmieście / fot. Marcin Białek

 Dane geograficzne:

  • powierzchnia terytorialna – 312 685 km2
  • obszar morski – 8 700 km2

(pod względem powierzchni Polska zajmuje 63. miejsce na świecie i 9. w Europie).

  • Liczba ludności (grudzień 2011): 38 300 000

(pod względem liczby ludności Polska zajmuje 34. miejsce w świecie i 6. w Europie).

Narodowości: Polacy (98.7%), Ukraińcy (0.6%), inni (0.7%).

Religia: wyznanie rzymskokatolickie (95%), prawosławni (1.5%), ewangelicy (1%).

Podział administracyjny:

  • I stopień – województwo (16).
  • II stopień – powiat (379).
  • III stopień – gmina (2479).

Polska w Unii Europejskiej

1 maja 2004 r. Uroczystości związane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Wciągnięcie flagi UE na maszt przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie w obecności przezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i premiera Leszka Millera.

Autostrada A2 budowana częściowo z funduszy unijnych

ren

foto: Wikipedia, Marek Angiel

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.